Üst Düzey Yönetici Fazla Çalışma
Yayınlanma: Çarşamba, 19 Aralık 2012 20:05
YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2008/423
KARAR NO: 2009/14879
KARAR TARİHİ: 28.05.2009
İLGİLİ MEVZUAT: 4857 sayılı İş Kanunu md. 41.
KARAR ÖZETİ: FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

Bordroda fazla çalışma bölümünün boş olması yada bordronun imza taşımaması halinde işçi fazla çalışma yaptığını her türlü delille ispat edebilir. İşyerinde en üst düzey konumda çalışan işçinin görev ve sorumlu­luklarının gerektirdiği ücretinin ödenmesi durumunda ayrıca fazla çalışma ücretine hak kazanılması olanaklı değildir.
Bununla birlikte üst düzey yönetici konumunda olan işçiye aynı yerde görev ve talimat veren bir yönetici ya da şirket ortağı bulunması durumunda, işçinin çalışma gün ve saatlerini kendisinin belirlediğinden söz edilemeyeceğinden yasal sınırlamaları aşan çalışmalar çin fazla çalışma talep hakkı doğar.

Ziyaretçilerimiz
Şimdiki Ziyaretçilerimiz: 1
Tüm Ziyaretçilerimiz: 28419