T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2012/11921
KARAR NO: 2012/10850
TARİHİ : 02.04.2012
KARAR ÖZETİ: İŞGÖRME BORCUNU YERİNE GETİRMEKTEN KAÇINMA-FESİH

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 34.maddesi uyarınca, ücreti ödeme gününden itibaren 20 işgünü içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu kaçınma davranışı fesih iradesi olarak kabul edilmemektedir. İş görme ediminden kaçınma hakkını kullanan davacı işçi fesih iradesini ortaya koymadığı için fesih riski işveren üzerinde kalmıştır.

Ziyaretçilerimiz
Şimdiki Ziyaretçilerimiz: 1
Tüm Ziyaretçilerimiz: 28419