Yasal Faiz Oranları

Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Faiz Oranı

19.12.1984 01.01.1998 30%

01.01.1998 01.01.2000 0%

01.01.2000 01.07.2002 60%

01.07.2002 01.07.2003 55%

01.07.2003 01.01.2004 50%

01.01.2004 01.07.2004 43%

01.07.2004 01.05.2005 38%

01.05.2005 01.01.2006 12% 3095 sayılı yasa m.1

01.01.2006 9% *

* Bakanlar Kurulunun 19 Aralık 2005 tarih ve 2005/9831 sayılı Kararıyla kanuni faiz oranı 1 Ocak 2006

tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 9′a indirilmiştir.

Ziyaretçilerimiz
Şimdiki Ziyaretçilerimiz: 1
Tüm Ziyaretçilerimiz: 28419