Çalışma Yöntemimiz
Başgezer Hukuk Bürosu, müvekkiller ile olan ilişkilerinde “profesyonellik ve kalite” ilkesini esas alır. Riski ortadan kaldırmak temel görevimizdir, Hataya tahammülümüz yoktur.

Avukatlık hizmeti müvekkillerimize kendi işyerlerinde sunulmaktadır.

İş olsun veya olmasın önceden belirlenmiş bir düzende (Haftada bir gün veya Onbeş Günde bir) tüm müvekkillerimizi ziyaret ederek sorunlarını dinlemekte; geçmiş haftayı hukuksal açıdan değerlendirmek suretiyle müvekkillerimize yakın olmayı hedefliyoruz.

Müvekkillerimize danışmanlık hizmetinde mali rapor ve aylık/üç aylık raporlar şeklinde bilgi aktarımı sağlamaktayız. Ayrıca 3’er ya da 6’şar aylık dönemlerde faaliyet sunumları da yapılmakta çalıştığımız şirketlerin hukuki riskleri de analiz edilmektedir.

Sürekli inovasyon, Güvenilirlik, Saydamlık, Gizlilik, Takım çalışması, Uyuşmazlık öncesi danışmanlık, geciktirilmemiş adalet ve sıfır hata temel ilkelerimizdir.

Ziyaretçilerimiz
Şimdiki Ziyaretçilerimiz: 1
Tüm Ziyaretçilerimiz: 28419