Ticaret Hukuku

Başgezer Hukuk Bürosu Şirket danışmanlıkları başta olmak üzere, Şirketlerhukuku, Sözleşmelerin Hazırlanması ve Düzeltilmesi, Fikri Mülkiyet ve Marka ve Patent Hukuku, Taşıma Hukuku, alanlarında, danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Başgezer Hukuk Bürosu danışmanlığını üstlendiği şirketlere Yeni Ticaret Kanunu çerçevesinde uyum sağlanması noktasında yardımcı da olmaktadır.

Marka Patent Faydalı Model Hukuku

Başgezer Hukuk Bürosu, marka, patent ve tasarım ve telif hakları konularını içeren konularda ciddi tecrübe sahibidir. Büromuz marka/ patent tecavüzü, haksız tescil gibi üçüncü şahısların ihlal ve haksız kullanımına karşı korumak amacıyla, müvekkillerine bu sorunların önlenmesi için çözümler sunmaktadır. Ayrıca ofisimizde Türk Patent Enstitüsü nezdinde Marka ve Patent vekilliği hizmeti sunulmaktadır.

 İş Hukuku

Ticaret hayatında en ideal olan ortam hukuki açıdan sorunsuz ve risksiz bir şirket ve iş ve işçi barışı ilkesine uygun bir işçi-işveren ilişkisi ile mümkün olabilmektedir.

İş mevzuatımızın köklü bir değişim ve gelişime uğraması ve gelişmenin devamı nedeniyle şirketlerin personel ve insan kaynakları birimlerinin titizlikle düzenlenmesi ve mevzuata uygun bir çalışma düzenine geçmiş olmaları kaçınılmaz olmuştur.

Yeni mevzuat düzeninde personelin işe alınması, çalışma şartlarının düzenlenmesi ve özellikle iş sözleşmelerinin başlatılması ve sona erdirilmesi profesyonel iş hukuku takibini zorunlu kılmaktadır. En önemlisi iş ilişkisi sürecinde karşılaşılan olaylarda hemen yapılması gerekli işlemlerin bilinmesi ve tutulması gerekli tutanakların yerine getirilmesi çok önemlidir. Bunların yapılmaması şirketleri gereksiz bir ağır mali ve psikolojik sonuçlara maruz bırakmakta ve şirketler için hak kaybına yol açmaktadır.

Başgezer Hukuk Bürosu, müvekkil şirketlerin insan kaynakları departmanlarının karşılaştıkları güncel sorunlara hemen müdahale etmekte ve çalışmanın sorunsuz yürümesine destek olmaktadır.

Danışmanlığını yaptığımız şirketler hukuki açıdan yapılandırılırken İnsan Kaynakları-Personel Müdürlükleri ile tam bir uyum içinde çalışmak ve hukuki eksiklikleri gidermek en önemli görevlerimiz arasındadır. Müvekkil şirketlerimizin insan kaynakları/ personel bölümlerine gerekli eğitim ve bilgi aktarımlarının verilmesini takiben burada görevli çalışanlara sürekli destek vermek işimizin temel unsurudur.

İcra – İflas Hukuku

İcra ve iflas hukuku, sadece alacaklılar için değil, aynı zamanda borçlular için de zor bir hukuk dalıdır. Müvekkillerimizin ticari faaliyetlerini sürdürebilmeleri için alacakları titizlikle takip edilmekte ve sürekli olarak raporlanmaktadır. Alacak risklerinin azaltılması en çok önem verilen konudur. Ayrıca alacaklı ve borçlu müvekkillerimizin hukuki düzenlemelerden, yasal haklarından ve yükümlülüklerinden haberdar etmek, müvekkillerimizin yapacakları yatırımlarla ilgili sorunlar oluştuğunda firmalarının aktif değerlerini koruyacak ve yatırımlarını kurtaracak bir hukuki destek vermek en önemli görevlerimizdendir.

Başgezer Hukuk Bürosu, icra ve iflas hukukuna ilişkin olarak müvekkillerini karşı karşıya oldukları hukuki riskler konusunda bilinçlendirerek olası riskler gerçekleşmeden önce tedbir almalarını sağlamakta ve aktif değerlerini en iyi şekilde korumasına yardımcı olmak üzere hukuki destek vermektedir.

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler bütün iş ilişkilerinin temelini oluşturmaktadır. Bu alanda tam bir uzman olan Büromuz, alt iişveren, bayilik sözleşmeleri, ajans, tek satıcılık, temsilcilik, alım/satım ihale, inşaat, katı atık, çevre, sözleşmeleri, inşaat, kira, taşıma, yemek gibi gümrük danışmalığı sözleşmesinden yemek danışmanlığı konularına kadar çok geniş bir yelpazede müvekkillerimizin haklarının korunması için danışmanlık hizmeti verilmekte, işini yaptığımız müvekkillerinin sözleşmeleri sürekli ve düzenli olarak incelenerek uyarılarda bulunulmaktadır.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkuller ile ilgili hukuki konular, bu güne kadar bir çok gerçek ve tüzel kişinin ilgi alanına girmiş olan bir hukuk dalıdır. Başgezer Hukuk Bürosu, Ön alım hakkı davasından haksız işgalinin engellenmesi davasına kadar çok çeşitli konularda müvekkillerine hukuki destek vermektedir.

Aile Hukuku

Boşanma, nafaka, katkı payı, karı koca arasındaki mal rejimleri velayet gibi temel kavramlardan oluşan aile hukuku tüm insanları ilgilendiren önemli bir hukuk dalıdır.

Bu hukuk dalı toplumun önemli bir kesimini ilgilendirmektedir. Başgezer Hukuk Bürosu müvekkillerine pembe tablolar çizerek vekalet ilişkisi yürütmek yerine Müvekkillerinin karşılaşabileceği tüm hukuki, ticari, medeni sorunları tüm ayrıntıları ile ortaya koymaktadır. Ailenin korunması en temel dileğimizdir.

Miras Hukuku

Bu hukuk dalı toplumun tamamını ilgilendirmektedir. Başgezer Hukuk Bürosu müvekkillerinin sağlıklarında yapacakları miras taksimlerin kalıcı ve geçerli olarak yapılması yani iradelerinin intikali konusunda destek sağlarken adil olmayan taksimlerin iptali için de müvekkillerine yanında bulunmaktadır.

 Vergi Hukuku

Başgezer Hukuk Bürosu hedefe ulaştıranın, doğru düzenlenmiş görev dağılımı olduğunu bilmektedir. Bu nedenle farklı uzmanlık alanlarına sahip profesyonellere çözüm ortaklığı yaparak müvekkillerine çok geniş yelpazede hizmet vermektedir.

Ceza Hukuku

Başgezer Hukuk Bürosu , ceza davaları ile doğrudan bir ilgisi yoktur. Ancak müvekkillerinin ihtiyaçları doğrultusunda alanında uzmanlaşmış kişiler ile çözüm ortaklığı yaparak hizmet verilmektedir.

 

Ziyaretçilerimiz
Şimdiki Ziyaretçilerimiz: 1
Tüm Ziyaretçilerimiz: 28419